Womb Blessing® - Požehnání ženského lůna

Womb Blessing ® - požehnání ženského lůna znamená jemný, efektivní a praktický systém probuzení ženské energie , transformace a hojení, který sestává:

  • z pěti celosvětových požehnání ženského lůna – Worldwide Womb Blessing ® tj. pěti mezinárodních ženských meditací prováděných Mirandou Gray a měsíčními matkami (Moon Mothers ®) v kruhu žen, které se konají vždy v den úplňků v měsících únor, květen, srpen, říjen a prosinec. Každé setkání je věnováno jiným archetypálním energiím uvnitř nás
  • z individuálních rituálů vyladění požehnáním lůna - Womb Blessing® Attunements
  • z osobních rituálů léčení ženského lůna - Womb Healings - harmonizace ženské energie

Aktivace energie a harmonizace proudu archetypální energie, probíhá skrze meditace, ženské rituály a energetická cvičení a techniky vytvořené speciálně pro ženy. Pochopení naší cykličnosti, přináší harmonii do menstruačního cyklu ženy a do celého života.

Cestu doplňují a rozvíjejí:

Přidat se může každá žena v jakémkoli věku s jakoukoli životní zkušeností, ať už má nebo nemá dělohu nebo aktivní menstruační cyklus.