Rituály pro ženskou energii

Rituály jsou obřady probíhající podle pevných pravidel se symbolickým obsahem, formulacemi, gesty. Účastnící vytvářejí posvátný prostor, rámec a podmínku rituálu. Nejsou založeny na racionalitě, jsou mostem k hlubším vrstvám duševna. Představují cestu, jak z nevědomí přivést pozitivní síly do našeho vědomí.

Rituály pro ženskou energii jsou cestou návratu k celistvosti. Otevírají ženy hlouběji božskému ženskému principu, probouzejí zablokované či nečinné aspekty 4 ženských archetypů a pomáhají ženám v jejich integraci pro úplné, jedinečné a autentické prožívání. Umožňují harmonizovat vzorce a bloky související s cyklickou ženskou přirozeností a přináší do cyklické povahy sílu a sebedůvěru, lásku a citlivost, harmonii a celistvost.

Podpoří nás v dobách nejistity, když lpíme na starém, co nás omezuje a brzdí. V časech stresových či krizových, kdy cítíme bezmoc. Dodají nám pocit jistoty, sounáležitosti, integrity, a tak nám usnadní situace zvláda či jim předcházet.

Vykroč s námi k obnovení světla ženské duše. Skrze rituál přijmi dar energie, která léčí naší ženskost, naše lůno, náš menstruační cyklus, stejně jako naši kreativitu, plodnost, sexualitu a spiritualitu. Otevři se radosti a hravosti ducha a vyjádření ženské síly a krásy.

Rituály jsou vhodné pro oslavu první menstruace, pro podporu početí či oslavu těhotenství, posilou v mateřství, oporou pro období menopausy nebo jiná transformační období v životě ženy.

Prožij se mnou

  • rituál požehnání lůna - Womb Blessing Attunements ® - individuální vyladění
  • rituálů léčení ženského lůna – Womb Healing - harmonizace ženské energie
  • rituál požehnání Země-Jóni
  • rituál nabíjení kotlíku
  • rituál kruhu sester
  • rituál hojnosti

Dřímá ve vás obrovská síla, jenž použita s láskou a moudrostí, povznáší vše okolo. Lidstvo takové ženy naléhavě potřebuje. Přidej se.